Det heliga jävla moderskapet - VinterStridh

Om VinterStridh på Feministisk Festival

”Ett satiriskt nedslag i den romantiserade bilden av mödraskap. Vinter och Stridh bjuder på humoristiska tankeställare med kraftig underton som behagar även den barnlösa!” – Mimmi Page

Vanja Vinter Arlene Stridh av Prostatahest